s.janssen@swmd.nl 06-10379080

Aandacht voor Jonge mantelzorgers

26 januari 2015
Geen reacties

Jonge mantelzorgers krijgen al jaren de aandacht binnen Midden-Delfland.

Kinderen en jongeren die zorgen, die opgroeien met zorg. Susanne Janssen zal deelnemen aan een netwerkbijeenkomst rondom Jonge mantelzorgers: uitwisselen van ervaringen om zo nog beter deze belangrijke kinderen en jongeren onder de aandacht te kunnen brengen, opdat zij de steun krijgen die ze zo verdienen.

Kijkt u ook eens bij Jonge mantelzorgers.

SWMD