Mantelzorgcompliment

Het mantelzorg compliment vanuit de overheid is per 2015 veranderd. De waardering van de mantelzorgers is naar de gemeenten overgeheveld.

Er is in Midden-Delfland veel gepraat over een juiste waardering van mantelzorgers. Momenteel worden hier de laatste beslissingen over genomen bij de gemeente. Het zal niet precies dezelfde vorm hebben als voorheen (geldbedrag) maar er wordt wel naar gestreefd om het ‘mooie gebaar’ te behouden, om de waardering te laten blijken.

Komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking als u langdurig voor een naaste zorgt, minimaal 8 uur per week, minstens 3 maanden lang en als u ingeschreven staat bij Mantelzorg Midden-Delfland.

Deze inschrijving verplicht u tot niets, u ontvangt enkel automatisch een aantal keer per jaar onze nieuwsbrief en kunt ons makkelijk vinden als dat eens nodig is.

Hier kunt u de huidige nieuwsbrief vinden.

 

 

Meer informatie
SVB
Mezzo
Rijksoverheid

Nieuws