Bij dementie

U kent iemand met dementie. Of heeft u een vermoeden dat er meer aan de hand is dan alleen vergeetachtigheid. Diegene en de mantelzorgers hebben uw steun hard nodig. Vaak is door de omgeving lange tijd nog niet veel te merken, waardoor de mantelzorger niet altijd het begrip krijgt die hij/zij zo hard nodig heeft. Terwijl de zorg èn de zorgen om al heel zwaar kunnen zijn.

Bij dementie veroorzaken beschadigingen in de hersenen een achteruitgang van het verstandelijk functioneren. Geheugenproblemen vallen vaak het meeste op. Maar ook spraak, besef van tijd en plaats en gewone dagelijkse vaardigheden worden aangetast. Sommige mensen veranderen ook van karakter en gedrag door de dementie. Hierdoor wordt iemand met dementie steeds afhankelijker van anderen.
Dementie is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen, waarvan Ziekte van Alzheimer en Fronto Temporale Dementie de bekendste zijn.
Hier vindt u signalen en adviezen van en over dementie.

Informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Mantelzorg Midden-Delfland of leest u verder op de genoemde websites. Mantelzorg Midden-Delfland organiseert regelmatig themabijeenkomsten over dementie, toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het onderwerp.

Meer informatie
Alzheimer Nederland
Dementia