Mantelzorgwaardering 2023

Mantelzorgers bedankt!
Meld u aan als mantelzorger en ontvang van de gemeente een blijk van waardering voor uw inzet.

Zorgt u voor iemand in uw omgeving?
U bent mantelzorger als u langdurig, intensief en onbetaald zorgt voor een naaste die chronisch ziek is, een beperking of psychische problemen heeft. Dat kan een partner zijn, een ouder, een kind, een ander familielid of een vriend of buurtgenoot. Dit zorgen is voor u misschien vanzelfsprekend. Tegelijk is het verlenen van mantelzorg geen keuze.

Grote waarde
De gemeente Midden-Delfland vindt het belangrijk dat u als mantelzorger erkenning krijgt voor de belangrijke rol die u vervult. Mantelzorg is van grote waarde en kan voldoening bieden, maar kan ook leiden tot overbelasting. De gemeente wil u bedanken voor alle inspanningen die u levert.

Vorm van waardering
In Midden-Delfland is gekozen voor een individuele waardering. Omdat iedereen verschillende wensen heeft, ontvangen de mantelzorgers een VVV-bon. Zo kunt u zelf kiezen waaraan u de bon besteedt. De mantelzorgwaardering wordt verstrekt rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 november.

Voor wie?

De mantelzorgwaardering is voor mantelzorgers die:

  • zorg verlenen aan een inwoner van Midden-Delfland.
  • langdurige en intensieve zorg verlenen (minstens 8 uur per week, langer dan 3 maanden).
  • op peildatum 1 november 2023 staan ingeschreven bij Mantelzorg Midden-Delfland.

Per adres kan één mantelzorger worden aangemeld.

Hoe kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor de waardering van dit jaar, moet u vóór 31 oktober 2023 aangemeld zijn als mantelzorger bij Mantelzorg Midden-Delfland. Dit kan via:

Ondersteuning van mantelzorgers
Mantelzorg Midden-Delfland is onderdeel van Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD). U kunt als mantelzorger voor advies, informatie en ondersteuning terecht bij SWMD via info@swmd.nl of www.mantelzorgmiddendelfland.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen. Voor Maasland belt u naar 06-10379080. Voor Den Hoorn/Schipluiden belt u naar 06-43835158.

Als u zich inschrijft bij Mantelzorg Midden-Delfland ontvangt u vrijblijvend twee keer per jaar een nieuwsbrief. Ook kunt u deelnemen aan bijeenkomsten en trainingen.