Informatie over corona en mantelzorg

Het corona virus en alle maatregelen hebben een grote invloed op ons leven.
Zeker als je langdurige zorg biedt aan je naaste, kunnen er grote zorgen ontstaan.
Je kan bij SWMD terecht om je verhaal te doen. Of als er knelpunten zijn, dan denken we met je mee.

Er is veel informatie  te vinden wat ondersteunend kan zijn. Hieronder hebben we e.e.a. gebundeld.
Door middel van deze links naar de juiste websites krijg je steeds de meest recente informatie.
Deze pagina zelf wordt zo volledig en actueel mogelijk gehouden door het regelmatig aan te vullen met informatie.

Over mantelzorg en corona
Veel gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van Mantelzorg.nl.
Ook is er veel informatie te vinden specifiek over mantelzorg situaties in deze corona tijd op de website van Mantelzorgelijk.nl .
Het ministerie van VWS, MantelzorgNL en de VNG hebben de Zorgladder Mantelzorg gemaakt.
Wat als je de zorg niet meer goed redt? In 5 stappen wordt uitgelegd, wát is er mogelijk en bij wié kun je daarvoor terecht.

Vanuit Welzijn Midden-Delfland, SWMD
Als er vragen zijn over boodschappen of maaltijden: in de SWMD nieuwsbrief van april staat veel praktische informatie.
Ook zijn er ’tips voor thuis’ te vinden op de SWMD website. Een overzicht met allerlei suggesties o.a. voor thuis uit eten, online muziek en museumbezoek en mogelijkheden hoe je in contact kunt blijven met anderen..

Praten over later
Veel mensen zien deze tijd als bezinningsmoment. Voor zichzelf maar ook om gedachten en emoties met hun naasten te delen.
Waar hecht ik waarde aan? Hoe zie ik mijn toekomst? En ook, wat vind ik belangrijk mocht ik erg(er) ziek worden, welke gedachten heb ik daar over? Wat wil ik wel, wat niet, waar liggen belangrijke papieren?
Het kan veel rust geven en mensen nader tot elkaar brengen om hier op tijd over te praten (ook los van de corona situatie).
Op de website van palliatieve zorg is veel informatie te lezen, wat je als hulpmiddel hierbij kan gebruiken.
Ook is de site Ik wil met je praten een heel handig hulpmiddel hierbij.

Algemeen over corona
Er is een YouTube animatie filmpje van Stichting Lezen en Schrijven die op eenvoudige manier uitleg geeft over het corona virus en de maatregelen.
Op Pharos.nl wordt helder met behulp van plaatjes uitleg gegeven. Dit is ook te lezen in andere talen: Engels, Tigrinya, Turks en Arabisch. Het overzicht van de hygiëne maatregelen is als poster te printen.
Voor alle informatie rondom het corona virus staan er Vragen en antwoorden op de website van het RIVM
Veel gestelde vragen over het corona virus en gezondheid staan op de website van de Rijksoverheid 
Op deze website staat ook een overzicht van de maatregelen en vragen + antwoorden die daar over gaan.

Dementie en corona
Alzheimer DWO heeft een digitaal Alzheimer Café gemaakt. Door middel van twee interviews met het thema corona krijg je veel informatie over mensen met dementie thuis en over mensen met dementie in het verpleeghuis. Een aanrader om te kijken en luisteren!
Ook is er een document met 100 tips voor thuis, speciaal voor mensen met dementie.
Op de website van dementie.nl vind je nog veel meer informatie en tips over het omgaan met mensen met dementie in corona tijd.

Testen en PBM voor mantelzorgers
In dit nieuwsbericht staat informatie en verwijzingen naar de juiste informatie rondom testen van mantelzorgers en het beleid rondom beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Overzicht: wat kan wanneer, corona maatregelen
Er gebeurt veel qua maatregelen en versoepeling ervan. In dit nieuwsbericht staat uitleg en verwijzing naar een overzichtskaart: wat kan wanneer? Ook een routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid kun je hier terugvinden.