Keerpunt – veranderingen Sociaal Domein

De gemeente Midden-Delfland is met ingang van 2015 in haar eigen gemeente verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en opvoeding. Deze overheveling van taken van Rijksoverheid naar gemeenten gaat gepaard met aanzienlijke kortingen op de budgetten. Als gemeente hebben zij de taak om met minder middelen de hulp beter te organiseren. Via de website Keerpunt leest u duidelijke informatie rondom deze veranderingen.