Korte nieuwsflits mantelzorg juli ’20

Het corona virus is plotseling in onze samenleving gekomen en heeft voor veel veranderingen gezorgd. Helaas is het nog lang niet zoals het voorheen was ..
Door allerlei versoepelingen is er gelukkig wel weer meer mogelijk in het dagelijks leven. We kunnen elkaar wat meer ontmoeten, als we maar die 1,5m afstand houden en op onze hygiëne letten. Ziekenhuizen hebben de reguliere zorg weer opgepakt, dagbesteding is weer gestart, verpleeghuizen hebben de deuren voorzichtig open.

Tegelijkertijd zijn er zoveel schrijnende en verdrietige verhalen van mensen die erg achteruit gegaan zijn. Door gebrek aan ritme van activiteiten, gebrek aan sociaal contact, angst en onbegrip over wat er gebeurt. Met name ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrisch beeld, mensen met een chronische ziekte: iedereen is op een bepaalde manier getroffen de afgelopen maanden.

Er is rouw en verlies omdat iemand bijstaan in een levensfase waarbij nabijheid zo belangrijk is, niet op die manier mogelijk was.
Trauma omdat afscheidsrituelen die troost kunnen bieden, nu niet mogelijk waren.
Situaties waar opname eigenlijk de beste optie is, dit nu niet wordt doorgezet vanwege het dan moeilijker kunnen bezoeken van je naaste. Grenzen worden verlegd, overbelasting groeit.
Het eindelijk weer kunnen bezoeken van geliefden in de verpleeghuizen, waardoor het grote gemis van al die weken des te harder aankomt.

Voor iedereen is de situatie weer anders.
Ik hoop van harte dat jullie in de nabijheid van je naasten de zorg kunnen bieden die gewenst is.

Mantelzorg bijeenkomsten zoals voorheen houden we vooralsnog niet, gezien de kwetsbare doelgroep waar jullie mee te maken hebben. Vanaf september gaan we dit opnieuw bekijken.
Maar intussen is het onderling delen van ervaringen en elkaar ontmoeten wel van grote kracht! Ook al is ieders situatie anders, je deelt het ‘zorgen voor een ander’ en hebt daardoor veel raakvlakken. Daarom zou ik willen inventariseren:
-Wandelingen (en intussen praten, delen, genieten van het buiten zijn) zijn wel een mogelijkheid, omdat we dan buiten zijn. Graag hoor ik wie hier belangstelling voor heeft, stuur mij een mailtje, dan ga ik het snel organiseren!
-In klein gezelschap is ontmoeten zeker ook een mogelijkheid op een van onze locaties. Zou je daar interesse in hebben, wil ik dat ook graag weten!

Want ontmoetingen met een kopje koffie of thee sinds kort weer mogelijk. Omdat alle activiteiten voor ouderen via Welzijn al maanden stil liggen, missen veel mensen het sociale contact. Even een praatje en wat gezelligheid. In kleine groepen zijn we daarom gestart, uiteraard houden we rekening met de 1,5m afstand en de hygiëne en wie klachten heeft, komt niet. Voor wie interesse heeft:
Singelhof, Maasland: van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur
Kickerhoek (in de Dorpskamer), Den Hoorn: maandag van 14.30 uur tot 17.00 uur en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Graag even melden als u wilt komen via info@swmd.nl , via 010 – 5918052 of 015 – 2625864 of loop gerust even bij ons binnen.

Zoals veel van jullie al weten is individueel contact mogelijk. Om mee te denken met de situatie: vaak weet ik wel iets wat kan helpen of gewoonweg om je verhaal kwijt te kunnen. Zoals aan het begin geschetst: het is een heftige tijd voor veel mensen. Graag ondersteun ik je hierbij. Schroom niet een keertje vrijblijvend contact op te nemen.
Dit kan telefonisch (als we elkaar al kennen, bedenken we de mimiek er wel bij.. ).
Op de kantoren in Den Hoorn en in Maasland hebben we plekken corona-proof ingericht: we kunnen daar prima afspreken op 1,5m afstand en eventueel met een plexiglas scherm op tafel ertussen.
Mocht het nodig zijn, kom ik op huisbezoek, dan blijven we wel op afstand, blijf ik niet te lang én sla ik de koffie af .. om elkaar zoveel mogelijk te beschermen.

Ik wens u veel sterkte toe waar nodig en hoop op een fijne zomer !