Mantelzorg waardering 2016

Sinds 2015 geeft de gemeente concrete invulling aan de mantelzorgwaardering. Zo ook dit jaar. De gemeente Midden-Delfland vindt het belangrijk dat mantelzorgers erkenning krijgen voor de belangrijke rol die zij vervullen. Alle informatie hierover is te lezen via de website van de gemeente Midden-Delfland.