Publicatie Sociaal Cultureel Planbureau m.b.t. mantelzorg

Op 15 december jl. heeft het SCP een rapport gepubliceerd, m.b.t. mantelzorg. Er is een enquete gehouden onder 7000 mensen: wat kunnen mensen voor elkaar doen als iemand te maken krijgt met langdurige gezondheidsproblemen? Wat doen mensen al, hoe ervaren zij dit? En welke hulp en ondersteuning ervaren zij? De resultaten van deze enquete zijn te vinden in dit rapport van het SCP. Informele_hulp SCP