Gewijzigde vorm mantelzorg compliment 2015

Het mantelzorgcompliment was een jaarlijkse waardering voor mantelzorgers van de Rijksoverheid. Met ingang van 2015 geeft de gemeente invulling aan deze waardering.

Mensen van wie bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bekend is dat zij hulp krijgen van een mantelzorger, hebben hierover al een brief gekregen van SVB én de gemeente Midden-Delfland.

Grote waarde 

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Zij zien zichzelf vaak niet als mantelzorger. Zij zorgen vanuit vanzelfsprekendheid. Tegelijk is het zo dat het verlenen van mantelzorg geen keuze is. Mantelzorg biedt voldoening, maar kan ook leiden tot overbelasting. De waarde van mantelzorg is groot. De hulp die mantelzorgers bieden draagt bij aan het welbevinden van de zorgvragers en aan het beperken van de maatschappelijke kosten van zorg en ondersteuning.

Compliment vanaf 2015  

De gemeente Midden-Delfland vindt het belangrijk dat mantelzorgers erkenning krijgen voor de belangrijke rol die zij vervullen. Zij wil hen bedanken voor alle inspanningen die mantelzorgers leveren.

In Midden-Delfland is ervoor gekozen een individuele waardering te geven. Omdat iedereen verschillende wensen en behoeftes heeft, ontvangen de mantelzorgers een VVV-bon. Zo kunnen zij zelf kiezen waaraan zij de bon besteden . Het Mantelzorgcompliment  wordt uitgereikt rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november.

Voor wie?

-Mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner van Midden-Delfland.

-Het betreft langdurige en intensieve zorg (minstens 8 uur per week, langer dan 3 maanden).

-De mantelzorger staat ingeschreven bij Mantelzorg Midden-Delfland.

Deze richtlijnen zijn landelijk bepaald; mocht degene voor wie u zorgt buiten Midden-Delfland wonen, dan kunt u zich richten tot die gemeente.

Hoe aanvragen?

U kunt zich aanmelden bij Mantelzorg Midden-Delfland (s.janssen@swmd.nl) of kom langs bij één van de kantoren van SWMD (Hofsingel 18 in Maasland of Prins Willem-Alexander Hof 1 in Den Hoorn). Om in aanmerking te komen voor de waardering van dit jaar, dient u vóór 1 november aangemeld te zijn.

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen zich voor advies, informatie, ondersteuning en alle andere vragen richten tot Mantelzorg Midden-Delfland. De contactpersoon is Susanne Janssen, tel 06-10379080, email s.janssen@swmd.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op deze website.

Wie zich inschrijft, ontvangt vrijblijvend een aantal keer per jaar een nieuwsbrief, met nieuws en informatie voor en over mantelzorg. Mocht u contact willen, dan weet u hen eenvoudig te bereiken.

Mantelzorg Midden-Delfland is onderdeel van Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD).