Mantelzorg waardering 2017

U bent in de eerste plaats ouder, echtgenoot, zoon of dochter.
Als uw naaste chronisch ziek of gehandicapt is, betekent dat u wel meer dan gebruikelijk zorgt: dat noemen we ‘mantelzorg’. De gemeente Midden-Delfland vindt het belangrijk dat mantelzorgers erkenning krijgen voor de belangrijke rol die u vervult. Omdat iedereen verschillende wensen en behoeftes heeft, ontvangt u een individuele waardering in de vorm van een cadeau bon. Zo kunt u zelf kiezen waar u het aan besteedt.
Voor wie is de waardering bedoeld?
-mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner van Midden-Delfland
-het gaat om intensieve en langdurige zorg (min. 8 uur per week, langer dan 3 maanden)
-de mantelzorger staat ingeschreven bij Mantelzorg Midden-Delfland per 31 oktober ’17.

De cadeaubon wordt uitgereikt op de Dag van de Mantelzorg op 11 november (zie ook Dag van de Mantelzorg) waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Bent u al ingeschreven, dan bent u bekend bij ons en hoeft u niets te doen.

Als mantelzorger spaart u de gemeente zorgkosten uit. Daarom zorgt elke gemeente voor de waardering van mantelzorgers die zorgen voor haar inwoners.
Zorgt u voor iemand die buiten Midden-Delfland woont, kunt u zich wenden tot die gemeente (wij kunnen u helpen met de informatie).

Kent u anderen die in aanmerking zouden kunnen komen? Zij kunnen zich aanmelden via onze website Aanmelden of via de SWMD kantoren, er liggen aanmeldformulieren op het rek.

Nieuws

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.