Mantelzorg waardering 2017

U bent in de eerste plaats ouder, echtgenoot, zoon of dochter.
Als uw naaste chronisch ziek of gehandicapt is, betekent dat u wel meer dan gebruikelijk zorgt: dat noemen we ‘mantelzorg’. De gemeente Midden-Delfland vindt het belangrijk dat mantelzorgers erkenning krijgen voor de belangrijke rol die u vervult. Omdat iedereen verschillende wensen en behoeftes heeft, ontvangt u een individuele waardering in de vorm van een cadeau bon. Zo kunt u zelf kiezen waar u het aan besteedt.
Voor wie is de waardering bedoeld?
-mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner van Midden-Delfland
-het gaat om intensieve en langdurige zorg (min. 8 uur per week, langer dan 3 maanden)
-de mantelzorger staat ingeschreven bij Mantelzorg Midden-Delfland per 31 oktober ’17.

De cadeaubon wordt uitgereikt op de Dag van de Mantelzorg op 11 november (zie ook Dag van de Mantelzorg) waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Bent u al ingeschreven, dan bent u bekend bij ons en hoeft u niets te doen.

Als mantelzorger spaart u de gemeente zorgkosten uit. Daarom zorgt elke gemeente voor de waardering van mantelzorgers die zorgen voor haar inwoners.
Zorgt u voor iemand die buiten Midden-Delfland woont, kunt u zich wenden tot die gemeente (wij kunnen u helpen met de informatie).

Kent u anderen die in aanmerking zouden kunnen komen? Zij kunnen zich aanmelden via onze website Aanmelden of via de SWMD kantoren, er liggen aanmeldformulieren op het rek.